AutoCAD LT 2020 újdonságok

Új sötét téma

Látható, hogy a háttérszínek és az ikonok színei úgy lettek optimalizálva, hogy a kontraszt optimális legyen, ugyanakkor mindez ne vonja el a figyelmet a rajzterületről, amelyre általában összpontosít. A világos téma élessége is hasonlóképpen javítva lett.

A szalagon lévő környezetfüggő lapok kiemelése mostantól határozottabb, amikor azok aktívak, például amikor szöveget szerkeszt vagy sraffozást hoz létre.

Elérés a szalagon

Alkalmazás gomb   > Beállítások > Megjelenítés lap > Ablakelemek > Színtéma

Blokkok paletta

Jelenleg a következő blokkbeillesztési módszerek érhetők el: Beillesztés, Eszközpaletták és DesignCenter.

A Beillesztés párbeszédpanel elsődlegesen azért lett áttervezve, hogy a blokkbeillesztési munkafolyamat blokk-előnézetei áttekinthetőbbek legyenek. A palettán hatékonyabbá vált az egyszerre több blokkot érintő keresés és beillesztés, így például megjelent az új Elhelyezés ismétlése lehetőség, amellyel egy lépéssel lerövidíthető a folyamat.

Az új Blokkok paletta főbb funkcióival hatékonyabbá válik a blokkok megadása és beillesztése a legutóbb használt blokkok listájáról vagy megadott rajzokból. Az alábbi három lap a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • Az Aktuális rajz-lapon az aktuális rajz összes blokkdefiníciója látható ikonok vagy lista formájában.
 • A Legutóbbi lapon az összes legutóbb beszúrt blokk látható, az aktuális rajztól függetlenül. Ezeket a beállításokat a program a különböző rajzok és munkamenetek esetében is megtartja. Erről a lapról úgy távolíthat el blokkokat, ha a jobb egérgombbal rájuk kattint, és az Eltávolítás a Legutóbbi listáról elemet választja.
 • A Más rajz-lapon megkereshet bizonyos mappákat, az ott kiválasztott rajzokat pedig beillesztheti blokkokként, vagy választhat a rajzokban definiált blokkok közül. Ezeket a rajzokat és blokkokat a program a különböző rajzok és munkamenetek esetében is megtartja.

A paletta felső részén több vezérlő is található, például egy olyan mező, amelyben helyettesítőkarakter-szűrőt alkalmazhat a blokknevekre, illetve több különböző miniatűrméret- és listastílus-beállítás.

Elérés a szalagon

Kezdőlap > Blokk panel > Beillesztés.

A parancs szalagról történő kiadása esetén megjelennek az aktuális rajzban elérhető blokkok, illetve két új beállítás (Legutóbbi blokkok és a Más rajzokban található blokkok).

E két beállítás a Legutóbbi vagy a Más rajz-lapot nyitja meg a Blokkok palettán. A Blokkok palettán lévő Aktuális rajz-lap ugyanazokat az aktuális rajzban található blokkokat jeleníti meg, mint a szalaggaléria. A Blokkok paletta blokkjait húzással illetve kattintással helyezheti el.

Új és módosított parancsok

BLOKKPALETTA – Megnyitja a Blokkok palettát.

BLOKKPALETTABEZÁR – Bezárja a Blokkok palettát.

KLASSZIKUSBEILL – A klasszikus Beillesztés párbeszédpanelt nyitja meg.

BEILL – Elindítja a BLOKKPALETTA parancsot, kivéve a parancsfájlok esetében, ahol a parancsfájlok kompatibilitásának biztosítása érdekében a korábbi BEILL parancsot nyitja meg.

-BEILL – A klasszikus BEILL parancs parancssori változatát indítja el.

Új rendszerváltozók

BLOCKMRULIST – A Blokkok paletta Legutóbbi lapján megjelenített blokkok számát adja meg.

BLOCKNAVIGATE – A Blokkok paletta Más rajz lapján megjelenített fájlt és blokkokat adja meg. A program következő indításakor lép életbe.

BLOCKREDEFINEMODE – Megadja, hogy a „Blokk – Blokk újradefiniálása” feladat párbeszédpanel megjelenjen-e, ha a Blokkok palettáról egy olyan blokkot kíván beszúrni, amelynek a neve megegyezik egy, az aktuális rajzban már létező blokkéval.

BLOCKSTATE (Csak olvasható) – Megadja, hogy a Blokkok paletta meg van-e nyitva vagy be van-e zárva.

Áttervezett Tisztítás funkció

A Tisztítás funkció a rajzok egyszerűbb letisztázása és rendezése érdekében módosítva lett. A vezérlési beállítások csaknem változatlanok maradtak, a tájolás azonban hatékonyabb lett, továbbá mostantól átméretezhető az Előnézet terület.

 • Figyelje meg, hogy mostantól lehetséges a nulla hosszúságú geometriák tisztítása az üres szövegobjektumok tisztítása nélkül is.
 • A Nem használt elnevezett elemek párbeszédpanelen kategóriaszerint vagy egyesével választhatók ki a tisztítható elemek.
 • A Nem tisztítható elemek keresése gombra kattintva információt kaphat arról, hogy a bejelölt elem miért nem tisztítható, ez pedig sok esetben fontos lehet.
 • Az áttervezett felületen további információk is megjelennek a nem tisztítható objektumokról (például az egyes fóliákon lévő objektumok száma, és azok hatása a fájl méretére).

Elérés a szalagon

Kezelés lap > Letisztázás panel > Nem tisztítható elemek keresése és Tisztítás.

Ezzel a két vezérlővel lehet megadni, hogy a Tisztítás párbeszédpanel megnyitásakor a Tisztítható elemek vagy a Nem tisztítható elemek keresése párbeszédpanel jelenjen meg.

Megváltozott parancsok

TISZTÍT – Megnyitja az áttervezett Tisztítás párbeszédpanelt.

A DWG-összehasonlítás funkció fejlesztései

A DWG-összehasonlítás funkció legfontosabb fejlesztése az, hogy az aktuális rajz közvetlenül összehasonlítható egy adott rajzzal, és azzal együtt szerkeszthető az összehasonlítási állapotban. Az összehasonlítás az aktuális rajzban történik. Az aktuális rajzban vagy az összehasonlított rajzban elvégzett minden módosítást dinamikusan összeveti és kiemeli a program.

Az összehasonlítási állapotban történő közvetlen szerkesztés megkönnyítése érdekében a funkció opciói és vezérlőelemei a szalagról egy, a rajzterület felső részén lévő rögzített eszköztárra lettek áthelyezve. A beállítások többsége elérhető a Beállítások vezérlőn keresztül, és az alábbiak szerint lett továbbfejlesztve. A Beállítások vezérlővel egyszerűen válthat az eszköztáras összehasonlítás és a különböző eltéréstípusok megjelenítése között.

Az adott színre kattintva az alapértelmezett színek is egyszerűen módosíthatók saját preferenciái alapján vagy a színvakok számára megfelelő színekre. Az alábbi ábrán a „Nincs az aktuális rajzban” felirat színe lett vörösről sárgára módosítva.

Tegyük fel például, hogy két nagyon bonyolult rajzot kell összehasonlítania, amelyek a következőképpen lettek leegyszerűsítve:

Az aktuális és az összehasonlítás alapjául szolgáló rajz összehasonlításának eredménye a következő:

A változáskészleteket narancssárga színű revízióbuborékok veszik körül, ezek a rajz terjedelmére vannak méretezve.

 • A sárga színnel kiemelt eltérések az összehasonlítás alapjául szolgáló rajzból az aktuális rajzba importálhatók. Ebben az esetben ezek az objektumok mindkét rajzban megtalálhatóak lesznek, és színük automatikusan szürkére változik. Csak azokat az objektumokat lehet importálni a megadott területről, amelyek nemtalálhatóak meg az aktuális rajzban.
 • Emellett mindkét rajzot exportálhatja egy új pillanatfelvétel-rajzba, amely a két rajz közötti hasonlóságokat és módosításokat is tartalmazza. E művelet eredménye megegyezik az AutoCAD 2019 rajz-összehasonlítási műveletével.
 • A nyílgombok segítségével áttekintheti a változáskészleteket, miközben a program automatikusa ránagyít a soron következő vagy az előző készletre.

Elérés a szalagon

Együttműködés lap > Összehasonlítás panel > DWG-összehasonlítás.

Új parancsok

ÖSSZEHASONLÍTÁSBEZÁR – Bezárja az Összehasonlítás eszköztárat, és kilép az összehasonlításból.

ÖSSZEHASONLÍTÁSEXPORT – Az összehasonlítás eredményét egy új, úgynevezett pillanatfelvétel-rajzba exportálja, majd megnyitja ezt a rajzot.

COMPAREIMPORT – Objektumokat importál az összehasonlítás alapjául szolgáló fájlból az aktuális rajzba. Csak azok a kijelölt objektumok lesznek importálva, amelyek az összehasonlítás alapjául szolgáló rajzban igen, az aktuális rajzban viszont nem találhatóak meg.

Geometria mérése opció: Gyorsmérés

A GEOMMÉR parancs új Gyors opciójával a mérés sokkal gyorsabban elvégezhető. Ezzel az opcióval gyorsan áttekintheti egy 2D rajz méreteit, távolságait és szögeit.

Ha ez a beállítás aktív, a parancs dinamikusan megjeleníti a 2D rajzok méreteit, távolságait és szögeit, ahogy az egérmutatót az objektumok felett és azok között mozgatja. Az ábra bal oldalán látható narancssárga színű négyzetek pontosan 90 fokos szögeket jelölnek.

Az alábbi ábrán lévő két objektum közötti távolság azért látható, mert az objektumok párhuzamosak.

Tipp: A gyorsméretezési feladatok feltorlódásának elkerülése és a teljesítmény növelése érdekében az összetett területekre érdemes ránagyítani.

Elérés a szalagon

Kezdőlap > Segédprogramok panel > Mérés/Gyors.

Megváltozott parancsok

GEOMMÉR – Kibővítve a Gyors opcióval a valós idejű mérésekhez.

Teljesítménybeli fejlesztések

Az új telepítési technológia jelentős mértékben (általában nagyjából a felére) csökkenti a telepítéshez szükséges időt a tartós állapotú meghajtókon (SSD-ken).

Javult az xrefek, blokkok és támogatási fájlok hálózati elérésének ideje. A támogatási fájlok sraffozásokhoz, eszközpalettákhoz, betűtípusokhoz, vonaltípusokhoz, sablonfájlokhoz, szabványfájlokhoz és egyebekhez kapcsolódnak. A javulás mértéke a rajzfájlok méretétől és tartalmától, valamint a hálózati teljesítménytől függ.

Felhőszolgáltatások támogatása

Az AutoCAD 2020 mostantól számos felhőszolgáltató esetében támogatja a felhőalapú kapcsolódást és tárolást a Mentés, Mentés másként és Megnyitás parancsok használatakor.

A telepített szoftverektől függően az AutoCAD fájlkiválasztási párbeszédpaneleinek Helyek listája tartalmazhatja a Box, a Dropbox vagy más hasonló szolgáltatást.

Fejlesztések a webes és mobil alkalmazásba történő mentés kapcsán

Az AutoCAD 2020 kiegészítő támogatást biztosít az AutoCAD webes és az AutoCAD mobil alkalmazáshoz. A következő fejlesztések történtek:

 • Az AutoCAD webes és mobil hozzáféréshez mentett rajzfájlok xrefeket tartalmaznak.
 • A CAD-rendszergazda vezérlőpanel Online tartalom lapján lévő új jelölőnégyzettel letilthatja a WEBMOBILMENT és a WEBMOBILMEGNYIT parancsokat. Ez a vezérlő azoknak a webhelyeknek az igényeit elégíti ki, amelyek esetében a rajzok nem kerülhetnek ki a szervezet hálózatáról.

Elindítás

A Gyorselérési eszköztár Mentés a webes és mobil alkalmazásba és Megnyitás a webes és mobil alkalmazásból parancsai, ahogy az alábbiakban látható:

Grafika konfigurálása

Az AutoCAD mostantól megfelelően indul el különböző DirectX illesztőprogramok (Dx9, Dx11 vagy meghajtó nélkül) használata esetén, nagy felbontású (4K) monitorokon és két monitor használata esetén. A grafikus megjelenítési beállítások továbbá három módba lettek összevonva, az átmenetes sraffozásokat és képeket is beleértve. Frissült a grafikusteljesítmény-beállítás Köztes módja, amely esetében a megjelenítés optimalizálása érdekében több megjelenítési paraméter automatikusan alaphelyzetbe lett állítva.

Elindítás

A parancspromptba írja be a GRAFIKUSBEÁLL parancsot.

Ekkor megjelenik a Grafikus teljesítmény párbeszédpanel, ahogy annak egyik részlete alább látható.

Megváltozott parancsok

GRAFIKUSBEÁLL – Módosított 2D megjelenítési beállítások a Grafikus teljesítmény párbeszédpanelen láthatóaknak megfelelően.

-GRAFIKUSBEÁLL – Az új 2D megjelenítési beállításokat támogató, módosított parancssori opciók.

Kapcsolatfelvétel