Az AutoCAD Map 3D főbb képességei

Az AutoCAD Map 3D szoftver méretpontos térképkészítési és nagy teljesítményű GIS elemző eszközöket biztosít mérnökök, tervezők, létesítménykezelők és technikusok számára, amelyek térképek létrehozására, karbantartására és kiadására, több (adat)forrásból származó, különböző formátumú – köztük Oracle® Spatial – adatok integrálására, GIS elemzések végzésére, valamint tematikus térképek készítésére használhatók. Az Auto AD platformra épülő AutoCAD Map 3D része a teljes GIS munkafolyamatot lefedő Autodesk szoftvercsomagnak. Több rajzon lehet egyszerre dolgozni, és több felhasználó egyidejűleg szerkesztheti ugyanazt a térképet. A beépített internetes eszközök közvetlen elérése révén a szoftver valós idejű kapcsolattartást biztosít a munkatársakkal, ügyfelekkel, és azonnali hozzáférést biztosít az iparágra vonatkozó információkhoz.

Intelligens 3D felületek használata

A 3D tervezési és térinformatikai adatok mindig a legfrissebb információk alapján elemezhetők, jeleníthetők és oszthatók meg. A felületviszonyok ellenőrzéséhez a felszínek megjelenítése történhet síkban és térben is. Az adatforrásokon végrehajtott bármilyen változás azonnal megjelenik a felületen. Az AutoCAD Map 3D tartalmaz egy sor olyan elemző eszközt is, melyekkel tematikus megjelenítéseket és vízgyűjtő területeket tekinthet meg, valamint felületeket simíthat és vonhat ki egymásból.

 • A szoftver az AutoCAD Civil 3D programból, DEM vagy DTED fájlokból származó, illetve ESRI háló felületeket tudja kezelni
 • Modellek létrehozásához pontok (a szoftver számos forrásból származó földmérési adatot tud használni) és szintvonaladatok használhatók
 • A felületek elemzéséhez többféle funkció is rendelkezésre áll, mint például a tematikus megjelenítés vagy felületsimítás
 • A felületekből 3D-os ábrázolás hozható létre, szintvonalakkal, felületháromszögekkel, magasság és esés tematikával

AutoCAD Map 3D _bővebben_3D

Osztályozás

Sajátos tulajdonságokat lehet hozzárendelni az objektumokhoz, és az objektumokat nem csak egyszerű primitívként (vonalak, körök, ívek), hanem leírásuk alapján (például: út, folyó) lehet azonosítani, módosítani vagy kiválasztani. Egy objektumhoz rendelt név lehet általános (például: ‘út’), osztályozási tulajdonságok nélkül vagy kevés ilyen tulajdonsággal, illetve sajátos (például: ‘kétsávos út’), amely sok kötelező tulajdonsággal rendelkezik.

Az AutoCAD Map 3D alapvető térinformatikai/GIS fogalmakat vezet be:

 • Osztálydefiníció: Az osztálydefiníció bármely objektum-tulajdonságra vonatkozhat
 • Objektumok osztályozása: A felhasználó egy meghatározott osztályozásnak megfelelően jelölheti az objektumokat
 • Osztályozott objektumok kezelése: A megjelölt objektumokat könnyű azonosítani, így könnyű őket kiválasztani, módosítani, és könnyen elérhetőek az AutoCAD szoftver jól ismert ‘Tulajdonságok’ párbeszédpanelén keresztül
 • Osztályhierarchia: A felhasználók egyes osztályokon belül alosztályokat hozhatnak létre

Az osztályozás által könnyebb kezelni és elemezni a rajzfájlokat. Intuitívabban lehet dolgozni a CAD adatokkal és a valós világbeli objektumokkal. Az osztályozás megváltoztatja felfogásunkat a rajzokban rejlő intelligenciára vonatkozóan, és maximalizálja az adatkezelési lehetőségeket.

Megjelenítéskezelő

A Megjelenítéskezelő alkalmazásával mind a jellemzőfólia, mind a rajzi objektum-fólia adatok interaktív módon használhatók fel. Stílusok segítségével jeleníthetők meg a fóliák, topológiák, a jellemzőosztályozás és a külső adatforrások adatai. A térképhez létrehozott stílusok nem befolyásolják a térkép vagy az eredeti forrás aktuális objektumait.

AutoCAD Map 3D _bővebben_megjeleniteskezelo

Feliratozás

Az AutoCAD Map 3D feliratozó eszköze az objektumokra vonatkozó szöveget jeleníti meg a térképen. Felirat-sablonokat lehet meghatározni szövegtulajdonságok, valamint attribútum-értékeken és/vagy objektum-tulajdonságokon alapuló kifejezések alapján. Az objektumadatokból nyert szövegek dinamikusak, mozgathatóak és különálló szövegobjektumként kiexportálhatóak. A feliratozó eszköz lényegesen javítja a térképek adatközlési képességét, lekérdezések futtatása nélkül.

Térképkönyvek automatikus létrehozása

A térképek frissítésekor az ezekek kezelő rendszerek gyorsan, könnyen és hatékonyan naprakészen tarthatók az automatikus térképkönyv-készítő és lapkezelő funkciók segítségével. A létrehozás után a térképkönyveket többlapos Autodesk DWF (Design Web Format) fájlformátumban, különálló DWF fájlokban vagy nyomtatásban lehet közzétenni. Az egyedi oldalszámozás segítségével a földrajzi területek automatikusan szelvényekre oszthatók a kívánt oldalszám vagy az előre definiált elrendezések szerint, valamint dinamikus címpecsétek is használhatók.

AutoCAD Map 3D_bővebben_terkepkonyv

Poligon objektum

 • Integrált poly-poligon (poligonban poligon)
 • Esetleg szigeteket és lyukakat is tartalmazó poligon objektumok létrehozása és szerkesztése
 • A poligon kitöltésének és sraffozásának szabályozása
 • A poligon objektumok teljes támogatása a meglévő lekérdezési/visszamentési, leképezési/transzformációs és tulajdonság-módosítási lehetőségekkel
 • Poligon objektumok használata, mint a preferált térképi elem poligon-adatok ábrázolására az import és export műveletek során, az ESRI Shapefile formátum esetében is
 • Poligon objektumok használata, mint a preferált térképi elem Autodesk MapGuide® poligonok importálása és exportálása során
 • Centroidok létrehozása poligon objektumokból poligon topológiába, adatveszteség nélkül
 • Zárt vonalláncok vagy poligon topológiák átalakítása poligon objektumokká
 • Az Oracle Spatial poligon geometriájának teljes támogatása

Továbbfejlesztett Oracle Spatial

Jobb együttműködés az AutoCAD Map 3D és Oracle Spatial között:

 • A rugalmas, objektum-alapú Oracle sémát alternatív adatmodellként lehet használni objektumok Oracle sémában való meghatározására
 • A rekordok zárolása által több felhasználó férhet hozzá egyidejűleg az adatokhoz
 • Bővített geometria-támogatás
 • Teljes Oracle10g és 11g támogatás
 • Az AutoCAD Map és Oracle Spatial geometriák fokozott támogatása a poligon objektumok révén közvetlen geometria-leképezést és kétirányú adathűséget biztosít az AutoCAD Map és Oracle Spatial geometriák konverziója során

Egyetlen központi adatforrás, az Oracle Spatial, szolgál a térképészeti, GIS, FM és más térbeli földrajzi adatok tárolására – most már a DWG formátumú tervezési adatokat is beleértve. Az Oracle adatbázist használó szervezetek kiterjeszthetik adattárukat azokra a térbeli adatokra is, amelyeket eddig AutoCAD Map rajzok formájában tároltak, így azokat rugalmasabban és hatékonyabban használhatják. Ez csak az AutoCAD Map szoftvert használók, térképészek, mérnökök, stb., számára lehetséges.

Nincs rossz formátum

Szabadon böngészhető több ezer internetes adatforrás a webes térképezési szolgáltatás (Web Mapping Service – WMS) és a webes jellemzőszolgáltatás (Web Feature Service – WFS) segítségével. Egy vállalat bármely részében biztosított a térbeli adatokhoz való hozzáférés, mivel az AutoCAD Map 3D írás/olvasás hozzáféréssel rendelkezik szinte minden relációs adatbázishoz vagy fájlformátumhoz, amelyet a földrajzi információs rendszerek (GIS) szakértői használnak. Ez azt jelenti, hogy a vállalaton belüli adatok zökkenőmentesen megoszthatók, így egyszerűsíthetők a munkafolyamatok és az üzleti folyamatok könnyebben automatizálhatók. Térképek vagy hivatkozások CAD és AutoCAD Civil 3D tervekre gyorsan létrehozhatók, mivel korlátlan számú adatforrás bármilyen formátumú adatai felhasználhatók egyetlen alkalmazásból.

Támogatott formátumok:

 • ESRI ArcSDE
 • ESRI SHP fájlok
 • ESRI ArcGIS
 • ESRI Arc GRIDTM
 • MicroStation Design (DGN) 7-es és 8-as verzió
 • MapInfo TAB és MIF/MID fájlok
 • Digitális magasságmodellek (DEM és DTED)
 • Oracle Spatial
 • OBDC adatok
 • MySQL relációs adatbázis
 • Microsoft SQL Server relációs adatbázis
 • SQLite fájlok
 • WMS és WFS források
 • AutoCAD Civil 3D fájlok
 • Autodesk SDF téradatfájlok és SDF 2 típusú fájlok
 • Több mint 50 szabványos raszter és vektor fájlformátum

AutoCAD Map 3D_bővebben_formatum

Raszterkép integráció

A szoftver tökéletesen kezeli a legismertebb raszterkép formátumokat. Következésképpen a rajzba/rajzokba könnyen illeszthetők georeferenciált ortofotók, topográfiai szelvények. Az AutoCAD Raster Design professzionális képkezelő szoftver az AutoCAD Map 3D-be is illeszthető, így akár saját beszkennelt és torzításmentesített papírterveink is felhasználhatók a CAD-es környezetben.

AutoCAD Map 3D _bővebben_ortofoto

Rajztisztítás

Az Autodesk továbbfejlesztette a termék rajztisztítási képességeit, következetesebbé, megbízhatóbbá, könnyebben használhatóvá téve azokat. A kezdő felhasználók egyszerűbben elsajátíthatják a funkcionalitást, így a betanulási idő lényegesen csökken, míg a tapasztalt felhasználók számára rugalmasabb és hatékonyabb.

Továbbfejlesztett topológia

Az AutoCAD Map 3D topológia-funkcionalitása egy kapcsolatrendszer, amely meghatározza, hogyan viszonyulnak egymáshoz a csomópontok, vonalak és poligonok a térbeli elemzés során. A lehetséges elemzések között megtalálható a hálózatkövetés, a legrövidebb útvonal keresése, poligonok átfedése, poligon övezet generálása, stb.

Az AutoCAD Map 3D stabil, rugalmas, könnyen használható alapvető térképészeti funkcionalitásokat biztosít. A topológia funkcionalitás egyszerűsödött, a felhasználói felülete következetes.

Kapcsolatfelvétel