GINOP Plusz 1.2.1-21 – Pályázati felhívás

2021. május 20.

Megjelent a GINOP Plusz 1.2.1-21 (korábbi nevén VINOP-1.2.1-21) kódszámú felhívás, vagyis „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd forint.

GINOP

Néhány tudnivaló alább olvasható, részletes információt a letölthető FELHÍVÁS tartalmaz.

 


Támogatás mértéke, formája, összege:

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg a benyújtási szakaszok, a támogatási kategória, fejlesztés helyszíne stb. alapján. A támogatás formája visszatérítendő, azonban bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Minimum 10 millió Ft-ra és maximum 629,3 millió Ft-ra lehet kérelmet benyújtani.

Előleg igénylése: A támogatás 100 %-a, maximum 629,3 millió Ft.

Önerő: A kapott támogatáson felüli saját forrással kell rendelkezni, minimum 30% mértékben.

 

A pályázók olyan mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel.
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt.
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Támogatható tevékenységek, ebből:

Kötelezően megvalósítandó:

 • Technológiafejlesztés, termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs, beleértve hardver- és szoftverbeszerzések. A technológiai kapacitások bővítése, és/vagy az üzleti felhőszolgáltatások igénybevétele.

Választható:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a projekt összköltség legfeljebb 70%-áig.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, csakis a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybevételre, maximum 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele, a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, maximum 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, ami a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el.

 

FONTOS: A projekt keretében, a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett, legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

 

Területi korlátozás: Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

 

A támogatási kérelmek benyújtásának időpontjai:

 • 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19. – Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18. – Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17. – Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

 

A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a GINOP Plusz-1.2.1-21_felhívás 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online, elektronikus kitöltő programon keresztül. Bejelentkezés a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

 


A HungaroCAD Kft. által forgalmazott, és a pályázatba beszámítható, hardverekről munkatársainktól tájékozódhat:

Balaton László (+36 20 480 6589, balaton.laszlo@hungarocad.hu)

Gelley Dávid (+36 20 961 8360, gelley.david@hungarocad.hu)

Kapcsolatfelvétel