VINOP-1.2.1-21 – Pályázati felhívás

2021. február 18.

A VINOP – mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására létrehozott pályázat. Ismerje meg a pályázati felhívás tervezet részleteit!

VINOP

2021-től, az új uniós pályázati időszakkal, a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretében lesznek elérhetők pályázati források, az első a VINOP-1.2.1-21

A legfontosabb tudnivalók alább olvashatók, a részletes információkat a letölthető VINOP-1.2.1-21_Felhivas_tervezet tartalmazza, továbbá a VINOP weboldala.

 


A támogatás formája visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

Minimum 10 millió Ft-ra és maximum 629,3 millió Ft-ra lehet kérelmet benyújtani.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

A pályázók olyan mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel.
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Támogatható tevékenységek, ebből:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs, beleértve hardver- és szoftverbeszerzések.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele.
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 • Projekt-előkészítés.

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a Technológiafejlesztési tevékenység.

 

Területi korlátozás: Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

 

A támogatási kérelmek benyújtásának időpontjai:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. – Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. – Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 3. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15. – Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. – Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

 

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a VINOP-1.2.1-21_Felhivas_tervezet 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül, amihez a https://www.palyazat.gov.hu oldalon kell bejelentkezni.

 


A HungaroCAD Kft. által forgalmazott, és a pályázatba beszámítható, általános és szakági szoftverekről, hardverekről, valamint szolgáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken és munkatársainktól tájékozódhat:

Általános tervezés

Hegedüs Andrea (+36 20 285 4379, hegedus.andrea@hungarocad.hu)

Mázsár Mariann (+36 30 554 6675, mazsar.mariann@hungarocad.hu)

BIM 360, felhőalapú megoldások

Kathy Dávid (+36 20 528 1099, kathy.david@hungarocad.hu)

Építőipar

Kathy Dávid (+36 20 528 1099, kathy.david@hungarocad.hu)

Virágh Hajnalka (+36 20 324 4510, viragh.hajnalka@hungarocad.hu)

Gépészet

Mázsár Mariann (+36 30 554 6675, mazsar.mariann@hungarocad.hu)

Németh László (+36 30 578 3690, nemeth.laszlo@hungarocad.hu)

Térinformatika

Virágh Hajnalka (+36 20 324 4510, viragh.hajnalka@hungarocad.hu)

Hardverek

Balaton László (+36 20 480 6589, balaton.laszlo@hungarocad.hu)

Gelley Dávid (+36 20 961 8360, gelley.david@hungarocad.hu)

Szolgáltatások

Németh Zoltán (+36 20 583 7272, nemeth.zoltan@hungarocad.hu)

 

Kapcsolatfelvétel